Avocat Moldova servicii juridice: ­ONORARII

Onorariile practicate de avocatul Talpis Ion se stabileste in mod liber, de comun acord cu clientul, in limitele legii si ale statutului profesiei de avocat.

Onorariu este transparent, flexibil, bazindu-se pe nevoile si posibilitatile financiare concrete ale clientilor.

Consultanta initiala se achita la momentul acordarii acestui serviciu, ea se rezuma la o consultanta de specialitate verbala, in baza afirmatiilor sau documentelor prezentate de catre client.

Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

  • Timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client.
  • Natura, noutatea si dificultatea cazului.
  • Importanta intereselor in cauza.
  • Imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il impiedica pe avocat sa accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de client fara investigatii suplimentare.
  • Conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului.
  • Avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat.
  • Situatia financiara a clientului.
  • Constrangerile de timp in care avocatul este obligat de imprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Avocatul Talpis Ion practica diverse onorarii, punind la dispozitia clientului posibilitatea de a decide in functie de necesitatile si posibilitatile sale.

Onorariul orar – este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteaza clientului, care se modifica semnificativ in functie de factori cum sunt: urgenta lucrarii, complexitatea activitatii.

Onorariul fix (forfetar) – consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care le presteaza clientului.

Onorariul orar sau cel fix se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

Onorariul de success –  consta intr-o suma fixa sau variabila, stabilita de comun acord cu clientul, si datorata de acesta conditionat de atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Avocatului ii este interzis prin statut sa accepte doar onorariu de succes.

Cheltuielile aferente activitatii prestate de avocat precum: taxe judiciare de timbru, timbrul judiciar, onorariul de expert, executor sau notar, cheltuielile de transport, cazare și masa – in cazul deplasarii in afara localitatii si alte cheltuieli asemanatoare, vor fi suportate de client, separat de plata onorariului avocatial.

Pentru cheltuielile mentionate se vor prezenta actele justificative.

Cuantumul onorariului avocatial va fi inscris in cadrul contractului de asistenta juridica, la data incheierii lui, dar inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului de catre avocat. In toate situatiile, onorariile vor fi prevazute in contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie incheiat in forma scrisa.

Onorariile  sunt NEGOCIABILE !

Pentru mai multe detalii sunati la telefonul afisat, sau contactati-ma prin email, sau completati Formularul de Contact.