Avocat Moldova servicii juridice: DREPT CIVIL

 

Avocatul Talpis Ion va ofera consultanta juridica in probleme de drept civil:

 • Consultanta si redactare contracte;
 • Redactari de cereri de chemare in judecata;
 • Redactari de cereri reconventionale;
 • Redactari de tranzactii si notificari;
 • Asistenta si reprezentare in fata notarului public;

Asistenta si reprezentare juridica in litigii privind:

 • revendicarile imobiliare, constructii, terenuri;
 • achizitiile imobiliare;
 • succesiunile(mosteniri) si partajele;
 • testament, litigii testamentare;
 • exproprieri;
 • uzucapiune;
 • evacuarile;
 • anulare acte si contracte;
 • iesirile din indiviziune;
 • raspundere civila delictuala;
 • anulare proces verbal de amenda contraventionala;
 • rezilierea si rezolutiunea contractelor;
 • executarea silita: investiri cu formula executorie, asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de executare silita in fata executorilor judecatoresti si a instantei de judecata, contestatii si opozitii la executare;
 • recuperarile de creante: imprumuturi nerestituite la termen, plata drepturilor salariale neachitate de angajator la termenul stabilit intre parti, sume de bani datorate in baza contractelor de inchiriere, sume de bani datoarte ca urmare a unei prestari de servicii, sume de bani restante ca urmare a incheierii unor acte juridice translative de proprietate cum ar fi contractele de vanzare-cumparare, sume reprezentand prejudicii reale cauzate unor personae fizice cumparatori, sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere si comisionariat;

Activitatea de recuperare a creantelor o exercitam atit pe cale amiabila, prin concilieri, tranzactionari, medieri, cit si prin proceduri judiciare (actiuni judecatoresti, executari silite, sechestre asiguratorii.).

Debitorii urmariti pot fi persoane fizice sau persoane juridice, iar creantele pot fi atit civile, cit si comerciale, nascute din:

 • contracte de vinzare-cumparare;
 • contracte de inchiriere de bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de antrepriza sau subantrepriza;
 • contracte de imprumut;
 • constituirea de gajuri sau ipoteci;
 • contracte de prestari servicii;
 • contracte de publicitate;
 • contracte de asociere in participatiune;
 • polite de asigurari incheiate cu societati de asigurare care refuza plata unor despagubiri;
 • plata unor drepturi salariale de catre angajator catre salariati;
 • decizii de imputare emise catre angajatii care au prejudiciat angajatorul;
 • dreptul de autor;
 • neplata unor sume de bani reprezentind cota-parte din patrimoniul unei societati comerciale, asociatii sau fundatii.

Daca aveti nevoie de consultanta si asistenta juridical in drept civil nu ezitati sa ma contactati, sunt mereu alaturi de Dnv si va voi ajuta sa scapati de orce problema de natura juridica!